Splošni pogoji poslovanja
in pravilnik o zasebnosti

1. Podatki o podjetju

Triveg, predelava in konzerviranje sadja in zelenjave d.o.o.
Ljubljanska cesta 18
1351 Brezovica
Davčna številka: SI60238046


Matična številka: 7249420000
Elektronska pošta: info@frzek.si
Telefon: 00386 68 664 191

Splošni pogoji podjetja Triveg d.o.o. (v nadaljevanju Fržek/studio Fržek/prodajalec/ponudnik/upravljavec) so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in drugimi relevantnimi zakoni.

2. Nakup izdelkov in najem prostorov

2.1. Naročanje

Nakup izdelkov Fržek je mogoč tudi preko oddanega naročila preko elektronske pošte ali po telefonu. 

Najem studia in/ali proizvodnega prostora poteka po predhodnem dogovoru preko kateregakoli medija.

Kupoprodajna pogodba med prodajalcem in kupcem je sklenjena v trenutku, ko kupec prejme elektronsko sporočilo s potrdilom o pripravi njegovega naročila. Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksni in veljajo tako za prodajalca kot tudi za kupca. Kot kupec velja oseba s podatki, ki so navedeni ob oddaji naročila.

2.2. Cene

Cene so izražene v EUR. V primeru osebnega naročila izdelkov veljajo cene, podane na spletni strani in v ponudbi, poslani preko elektronskega sporočila ali telefonskega pogovora. V drugih trgovinah lahko cene variirajo.

Cena najema prostorov je objavljena na spletni strani.

2.3. Rok veljavnosti cen

Cene veljajo v trenutku nakupa do umika oziroma preklica.

2.4. Način plačila

Plačilo je možno po predračunu ali z gotovino ob prevzetju. Na e-naslov, naveden ob oddaji naročila, vam bomo poslali predračun za kupnino in poštnino za vaše naročilo. Ko boste predračun poravnali, bomo pripravili naročene izdelke in vam v najkrajšem možnem času poslali naročeno blago. Če predračuna ne boste poravnali v roku, navedenem na predračunu, bomo to razumeli kot preklic naročila.

V primeru plačila z gotovino se le-to izvede ob prevzemu izdelkov.

Možno je tudi plačilo s kartico.

V vseh primerih je prodajalec dolžan izdati račun.

2.5. Odstop od naročila

Kupec lahko od naročila odstopi na način, da prodajalca obvesti preko elektronske pošte ali po telefonu. V primeru plačila z gotovino ob prevzemu mora kupec preklicati naročilo najmanj 24 ur pred dogovorjenim časom prevzema, sicer ga lahko prodajalec terja za vrednost kupnine.

2.6. Hranjenje naročila

Enkratno oddano naročilo se hrani eno leto na sedežu podjetja.

2.7. Prevzem izdelkov

Izdelke lahko osebno prevzamete na sedežu podjetja, na predhodno dogovorjenem kraju ali pa vam jih pošljemo preko dostavne službe.

2.8. Poštnina

Zaradi narave izdelkov poteka pošiljanje izdelkov preko dostavne službe, ki omogoča hladno verigo, s katero redno poslujemo. Poštnina se zaračunava po njihovem veljavnem ceniku in je odvisna od skupne teže izdelkov. Znesek poštnine bo podan pri potrdilu o naročilu.

3. Pritožbe in reklamacije

V primeru, da z našo storitvijo ali izdelki niste zadovoljni, vas prosimo, da nas o tem obvestite preko elektronske pošte na info@frzek.si ali na telefon 068 664 191.

Vsako pritožbo in reklamacijo jemljemo zelo resno, saj nam je vaše zadovoljstvo izredno pomembno. Vaša pritožba ali reklamacija bo obravnavana v čim krajšem možnem času.

4. Stvarna napaka

V primeru nepopolnega izdelka ima kupec pravico uveljavljati stvarno napako. Kot nepopoln izdelek se šteje polomljena, razbita ali raztrgana embalaža; odprto in/ali pokvarjeno živilo ter izdelek z že pretečenim rokom uporabe.

4.1. Kako kupec uveljavlja svoje pravice?

Kupec mora v reklamacijskem sporočilu natančno opisati napako, zaželeno je, da priloži tudi sliko, prodajalcu pa mora omogočiti, da stvar pregleda, kar pomeni, da vrne poškodovano blago na naslov podjetja oz. se s prodajalcem dogovori o drugem prevzemnem mestu.

Ko kupec uveljavlja stvarno napako, lahko izbira med štirimi pravicami, ki jih določa Zakon o varstvu potrošnikov. Zahteva lahko odpravo napake, zamenjavo blaga z novim, vrnitev dela plačanega zneska v sorazmerju z napako ali vračilo celotnega plačanega zneska.

Reklamacija je veljavna ob predložitvi originalnega računa.

Kupec, ki ni potrošnik v skladu z ZVPot, svoje pravice do jamčevalnih zahtevkov uveljavlja z veljavno zakonodajo.

4.2. V kolikšnem času lahko kupec uveljavi stvarno napako?

Kupec mora o napaki prodajalca obvestiti v roku dveh tednov od dneva, ko napako odkrije. Svoje pravice lahko uveljavi v roku enega meseca od obvestila prodajalcu.

Če se prodajalec z reklamacijo strinja in prizna obstoj napake, mora zahtevku ugoditi najkasneje v osmih delovnih dneh po prejemu reklamacije. Tudi če se z obstojem napake ne strinja, mora prodajalec kupcu odgovoriti v roku osmih delovnih dni. Če v navedenem roku kupec ne dobi odgovora na reklamacijo, lahko poda prijavo na Tržni inšpektorat RS, ki lahko podjetju zaradi opustitve odgovora izreče globo.

4.3. Reševanje sporov

Ponudnik si prizadeva, da po svojih najboljših močeh morebitne spore reši sporazumno. Če sporazumna rešitev spora ne bo dosežena, je za reševanje vseh sporov med podjetjem in kupcem pristojno Okrajno sodišče na Vrhniki. Podjetje in kupec kot udeleženca v elektronskem poslovanju medsebojno priznavata veljavnost elektronskih sporočil na sodišču.

5. Varstvo osebnih podatkov

5.1. Izjava o varstvu osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov, kot ga določata Splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in veljavni zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov (ZVOP-1), je Triveg d.o.o.

Upravljavec se zavezuje, da bo vse pridobljene osebne podatke hranil in obdeloval v skladu z GDPR in veljavno slovensko zakonodajo (ZVOP-1).

5.2. Pridobivanje osebnih podatkov

Osebne podatke upravljavec pridobi na naslednje načine:
• preko spletnega obrazca za povpraševanje in/ali kontakt
• ob e-poštni komunikaciji
• ob telefonski komunikaciji
• ob osebni komunikaciji

Upravljavec hrani naslednje podatke:
• ime in priimek
• naslov
• naslov za dostavo
• podjetje oz. naziv pravne osebe (če je uporabnik pravna oseba)
• naslov elektronske pošte
• kontaktno telefonsko številko
• podatke, ki jih uporabnik posreduje pri bančnem nakazilu
• druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno napiše ali pove

5.3. Namen zbiranja osebnih podatkov

Podatke se hrani izključno za izvedbo naročila, pošiljanje ponudb, računov, informativnih gradiv ter ostalo potrebno komunikacijo z naročnikom.

5.4. Posredovanje osebnih podatkov

Zavezujemo se, da vaših podatkov v nobenem primeru ne bom posredovali nepooblaščenim osebam ali drugim osebam v namene oglaševanja.

Osebne podatke razkrijemo le organom pregona in drugim vladnim organom, v kolikor je to zahtevano z zakonom, ali pa je potrebno za preprečitev, zaznavo ali sodni pregon kaznivih dejanj in prevar.

5.5. Hramba osebnih podatkov

Vsi podatki so hranjeni na sedežu podjetja.

V skladu z zakonom (ZVOP-1) se osebni podatki, ki so vezani na kakršnokoli pogodbo, hranijo 10 let.

Podatki namenjeni izključno enkratnemu naročilu in enkratni predaji blaga se hranijo eno leto.

Podatki poslovnih oseb, s katerimi redno poslujemo, se hranijo še pet let po zadnji korespondenci.

6. Avtorske pravice

Vsebine spletnih strani www.frzek.si in www.studio.frzek.si so v lasti blagovne znamke Fržek, ki je last podjetja Triveg d.o.o. Vsebinska besedila, recepti, zapisi in fotografije [razen tistih, ki so uvožene in zakonu primerno tudi označene z virom] so avtorsko zaščiteni in jih ni dovoljeno reproducirati ali uporabljati brez predhodnega pisnega dovoljenja.

7. Sprememba pogojev poslovanja

Ponudnik sme v skladu s spremembami poslovanja kadarkoli spremeniti vsebino splošnih pogojev.

Ponudnik bo uporabnike o spremembah splošnih pogojev poslovanja obvestil z objavo na spletni strani. Šteje se, da uporabnik soglaša s spremembami splošnih pogojev, če po objavi sprememb nadaljuje z uporabo spletne strani.

Splošni pogoji so bili nazadnje posodobljeni 1. 5. 2024.